Spread the love
Estás aquí:

Tarifes

Necessites accedir a informació digital de manera recurrent?
Consulta els nostres descomptes per freqüència de descàrrega.
Són consultes puntuals? Calcula el pressupost per a una descàrrega.

Quina tarifa s’adapta millor a tu?

Tarifa per Descàrrega

La millor opció per a aquells usuaris que necessitin el servei de manera puntual.
null

Informació sobre les Tarifes Descàrrega

L’import final es calcula amb la següent fórmula:
(núm. de xarxes x núm. d’hectàrees x coeficient de superfície) + despeses de gestió (40,13 €) = tarifa base per descàrrega

 

El valor del Coeficient de Superfície varia segons els següents trams:

  • Tram 1: De 0 a 100 Ha: 1,87 €
  • Tram 2: De 101 a 500 Ha: 0,75 €
  • Trams 3: Més de 500 Ha: 0,19 €

 

Exemple d’import final d’una petició concreta:
Si un client marca una zona amb 2 xarxes i 2 ha de superfície, l’import final de la seva descàrrega és: (1,87 x 2 x 2) 40,13 = 47,61€

 

Exemple del funcionament del sistema de trams:
Per a una petició de 250 ha, les primeres cent hectàrees es calculen amb el preu del tram 1, mentre que les 150 hectàrees restants es calculen amb el preu del tram 2.

Tarifa Descompte

L’opció més econòmica amb importants descomptes progressius segons la freqüència mensual de descàrregues.

Amb fins al 75 % de descompte

null

Informació sobre les Tarifes Descàrrega

Quota fixa mensual per a una comunitat autònoma:
90 €/mes (per a l’any natural 2018)

 

Quota fixa mensual per a totes les comunitats autònomes:

180 €/mes (per a l’any natural 2018)

 

Mitjançant aquesta quota fixa, podràs accedir a grans descomptes sobre la tarifa descàrrega, que poden arribar fins al 75 %.

Núm. Descàrregues/mes Descomptes
D’1 a 100 33%
D’1 a 100 50%
D’1 a 100 75%

Exemple
Càlcul del preu de la tarifa de descompte variable per a una comunitat autònoma. *Els criteris per al càlcul d’aquest tram es detallen en el contracte.
Aquest exemple està calculat segons l’import de la tarifa base per descàrrega corresponent a la informació de 3 xarxes i 2,7 hectàrees de superfície: 55,28 euros.

Núm. Descàrregues mensuals 9 50 150
Import segons Tarifa Base per Descàrrega (€) 497.52 2.764 8.292
Descompte aplicable 33% 50% 75%
Import variable (€) 333.34 1.382 2.073
Import mensual (€) 90,00 90,00 90,00
TOTAL mensual a facturar (€) (sense IVA) 423.34 1.472 2.163
Cost mitjà de la descàrrega (€) 47.03 29.44 14.42