Spread the love
Estás aquí:

El Nostre Servei

Subministrem via online informació digital d’infraestructures de serveis públics: aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i xarxes municipals.

Què Oferim

Informació digital de xarxes de serveis públics
Aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i xarxes municipals
Disponible
24 x 7x 365
Disposem de més
de 260.000 km
de canalitzacions
null

Informació Centralitzada

Oferim totes les xarxes existents a la zona d’actuació seleccionada.
null

Màxima Accessibilitat

Des de qualsevol dispositiu.
null

Plànols en Suport Digital

Subministrem els plànols en: AutoCad (DWG)
i MicroStation (DGN)
null

Senzill

Procés de descàrrega senzill i immediat.
null

Màxima Fiabilitat

Subministrem la mateixa informació que consta a les oficines tècniques dels operadors.

Funcionalitats Addicionals

Condicionat tècnic particular de cada operador.

Contactes dels operadors a la zona marcada.

Per a qui Treballem

Per a Tècnics Projectistes

Enginyeries, contractistes, oficines tècniques, tècnics d’obra, professionals liberals (arquitectes, enginyers, aparelladors, pèrits, etc.).
 • Et facilitem la informació digital de les xarxes de serveis principals.
 • Amb això ajudem a minimitzar els riscos laborals i de trencaments en les canalitzacions.
 • On ho necessitis:  descarrega la informació des de terminals mòbils a la zona d’actuació, immediatament abans de l’inici de les actuacions urgents, imprevistes o fora d’horari laboral, com ara reparació d’avaries urgents, serveis d’emergències, etc.

Per a Institucions Públiques

  • Som finestreta única. Ajudem a les institucions a conèixer les diferents actuacions previstes per a una mateixa zona, fet que permet aprofitar sinèrgies i reduir molèsties als veïns.
  • Enviem notificacions automàtiques de les possibles afeccions a les xarxes de la seva propietat.
  • Ajudem als serveis d’atenció d’emergències
 (principalment bombers) a localitzar infraestructures de risc, com ara línies elèctriques en tensió i canalitzacions de gas a pressió.
  • Simplifiquem: els departaments d’inspecció i control simplifiquen la seva gestió i incrementen l’eficàcia.
  • Ajudem al màxim aprofitament dels recursos humans, econòmics i tècnics.
  • Possibilitem la planificació, coordinació i coparticipació de la redacció de projectes i execució d’obres.

Per a la Societat

Finalment tot això repercuteix positivament en la ciutadania.
Perquè el coneixement previ de les xarxes existents en la zona d’actuació fa possible:

Reduir el risc d’accidents laborals.

Incrementar la seguretat de les actuacions en via pública.

Disminuir l risc de trencaments en les canalitzacions.

Reduir es interrupcions del subministrament d’electricitat, aigua, gas o telecomunicacions.

Minimitzar les molèsties a la ciutadania.