Spread the love
Estás aquí:

Gure zerbitzua

Zerbitzu publikoen azpiegiturei buruzko infformazio digitala ematen dugu on-line: ur, gasa, elektrizitatea, telekomunikazioak eta udal sareak.

Zer eskaintzen dugu

Zerbitzu publikoen sareen informazio digitala
Ura, gasa, elektrizitatea, telekomunikazioak eta udal sareak
Eskuragarri
24 x 7x 365
260.000 km
kanalazio baino gehiago
dauzkagu
null

Informazio zentralizatua

Aukeratutako jardun eremuan dauden sare guztiak
eskaintzen ditugu.
null

Eskuragarritasun handiena

Edozein gailutatik.
null

Planoak euskarri digitalean

Euskarri hauetan eskaintzen ditugu planoak: AutoCad (DWG) eta
MicroStation (DGN)
null

Erraza

Deskarga prozesua erraza eta berehalakoa da.
null

Fidagarritasun gorena

Operadoreen bulegoetan ageri den informazio berbera ematen dugu.

Funtzionalitate gehigarriak

Operadore bakoitzaren baldintzatzaile tekniko berezia.

Markatutako eremuko operadoreen harremanetarako datuak.

Norentzat lan egiten dugu

Teknikari proiektugileentzat

Ingenieritzak, kontratistak, bulego teknikoak, obrako teknikariak, profesional liberalak (arkitektoak, ingeniariak, aparejadoreak, perituak…).
 • Zerbitzu sare nagusien informazio digitala emango dizugu.
 • Horri esker, lan arriskuak eta kanalizazioen hausturak minimiatzen lagunduko dizugu.
 • Behar duzun tokian: deskargatu informazzioa gailu mugikorretatik jardun eremuan bertan, esku harten hasi aurre-aurretik.

Erakunde publikoentzat

  • Lehiatila bakarra gara. Gure bitartez, erakundeek eremu baterako aurreikusita dauden esku hartzeak ezagut ditzateke, eta horrek sinergiak aprobetxatzeko eta herritarrei eragozpen gutxiago eragiteko aukera ematen die.
  • Esku hartzeek euren jabetzako sareetan izan ditzaketen eraginei buruzko jakinarazpen automatikoak bidaltzen dizkiegu.
  • Larrialdietako arreta zerbitzuei laguntzen diegu
   (nagusiki suhiltzaileei) arriskuzko azpiegiturak zehazten, hala nola tentsiodun linea elektrikoak eta presiopeko gas kanalizazioak.
  • Sinplifikatu egiten dugu: ikuskaritza eta kontrolerako sailek beren kudeaketa sinplifikatzen dute, eta eraginkortasuna handitu.
  • Giza baliabideei eta baliabide ekonomiko zein teknikoei ahalik eta etekin handien ateratzen laguntzen dugu.
  • Proiektuak prestatzeko eta obrak egikaritzeko plangintza, koordinazioa eta partaidetza ahalbidetzen ditugu.

Gizartearentzat

Horrek guztiak eragin positiboa du herritarrengan.
Jardun eremuan dauden sareak aldez aurretik ezagutzeak aukera ematen duelako…

Lan istripuen arriskuamurrizteko.

Bide publikoan gauzatutako esku harteen segurtasuna areagotzeko.

Kanalizazioetako haustura arriskua txikitzeko.

Elektrizitate, ur, gas edo telekomunikazio horniduraren etenak gutxitxeko.

Herritarrei eragozpen gutxiago eragiteko.