Spread the love
Estás aquí:

Informació Tècnica

Simbologia Utilitzada

Seguint amb la nostra política de millora del nostre servei, els nostres arxius d’informació es descarreguen en el sistema de coordenades oficial ETRS89.

Cal tenir-ho en compte a l’hora d’incorporar la informació als vostres projectes.

Els símbols utilitzats pels propietaris de les xarxes per identificar mides, tensions, tipus de canalització, etc., es detallen en els següents fitxers.

Simbologia (pdf)

Visualitzador d’Autocad

Per facilitar als nostres clients la visualització, gestió i impressió dels fitxers digitalitzats de les xarxes de canalitzacions descarregades de la nostra pàgina web oferim gratuïtament la possibilitat de descarregar el VISUALITZADOR DWG TrueView a l’adreça d’internet d’Autodesk:

En aquest enllaç podeu obtenir la següent informació:
– Visualitzador per a AutoCad (DWG)
– Novetats de l’última versió del visualitzador
– Guia d’ús bàsic del visualitzador

Documentació necessària per a institucions i estudiants.

Aquí es poden descarregar-se els documents necessaris per completar el registre: